شرکت آسیای شرق با ۵۰ سال سابقه ماشين سازی ،

      آمادگی پشتیبانی برای صنایع کشور را اعلام میدارد

تهیه و ساخت خطوط تولید نو و دست دوم و قطعات مربوطه در داخل و خارج کشور